Amrywiol opsiynau ar gael os ydych chi am ymuno â’r Clwb.

Mae Clwb Golff Porth Llechog yn croesawu aelodau newydd o bob oedran a gallu.

space

<p> space </p>

"Her Deg ar Hen Dir"

Prin yw’r cyrsiau golff sydd wedi’u lleoli ar ddarn mor fendigedig o dir â Chlwb Golff Porth Llechog. Dyma gwrs golff 18 twll sy’n cael ei ystyried yn un o gyrsiau gorau Gogledd Cymru. Yn wir, mae nifer o bencampwriaethau wedi cael eu cynnal ar y cwrs hwn a hynny mor ddiweddar â Phencampwriaeth Bechgyn a Genethod Cymru 2017.

Herbert Fowler wnaeth ddylunio’r cwrs a hynny ar dir sy’n berffaith i chwarae golff arno ar arfordir trawiadol ynys odidog Môn. Dyma’r lle delfrydol i chwarae golff lle cewch brofiad i’w gofio. Yma, cewch ryfeddu ar olygfeydd hyfryd o’r môr a’r mynydd wrth chwarae gêm o golff neu wrth ymlacio yn y clwb cartrefol a chroesawgar.

Ydych chi’n ystyried dod ar wyliau golffio i’r ardal? Ydych chi’n meddwl dod i chwarae yn un o’n cystadlaethau agored? Ydych chi awydd gêm fach hamddenol? Waeth beth sy’n mynd â’ch bryd, rydych chi’n siŵr o gael croeso cynnes, profiad i’w gofio a gwerth arbennig o dda am eich arian gyda ni.

Diolch i’r hinsawdd fwyn, mae’r cwrs ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae’n hawdd dod o hyd i ni boed yn y car neu oddi ar y fferi o Iwerddon. Felly pam lai? Dewch draw am dro atom ni i ymweld â’n cwrs bendigedig.

Unwaith y byddwch chi wedi profi’r her deg ar ein her dir, rydych chi’n siŵr o ddychwelyd dro ar ôl tro. Ewch i weld beth sydd gan y rheiny sydd wedi ymweld â ni i’w ddweud:

Geiriau golffwyr sydd wedi ymweld â Phorth Llechog:

Roger Chapman (PGA Senior champion 2012)

Dear All, Had a great time playing your course today (14th Sept 2013). Great weather and course in great condition. P.S. Shoot the crows!

Ronan Rafferty (European No. 1 1989, Ryder Cup Player, TV Pundit)

As always a pleasure to play, the club could not be more welcoming. Beautiful when the sun shines! Best wishes to you all.

Nick Hough

I played here on 2 consecutive days last week, July 24/ 25, and just have to say this is one of the finest & friendliest golf clubs/ courses I’ve ever played. The course is superbly laid out in the hillside landscape,utilizing the natural geological & botanical hazards to perfection. It is a very fair course to play, although punishing anything very wayward, and it will stretch your legs and exercise your lungs without exhausting you. I’m sure it’s a much sterner test when the wind blows, like any course on the coast, but anyone would still appreciate why Bull Bay has such a great reputation.

Nicholas Collins

Played here for the first time on 14/7/18. Found the professional very accommodating but the bar shut until midday, so had to resort to coffee!!! Course dry and running with quite slow greens which was not a bad thing as it was windy, though our group did struggle on them a bit when they finally made it! A good variety of holes and the customary few blind tee shots made for an interesting day. Definitely will be going back

Ray Foster

Great course we were blessed with zero winds so made it a lot easier. Still tough playing it the 1st time as it’s always tough to work out where the best place to hit your ball with all the hills and mounds. Will know a bit more next time we play. We played after 4 so payed £15 each which is an absolute golfing bargain.

Terry Gilford

Dear Mr Captain

“I had the pleasure of playing the course today and I would like you to pass on a message to your green-staff. The course was in beautiful condition. I liked the feature of exposed rock face to the left of the second green, very nice. In fact it is the best I have seen it ever and I have been playing it since the early eighties. Well done, it is a credit to the club.”

Kind Regards

 

 

Jamie Donaldson (European Tour Player, Winning shot 2014 Ryder Cup at Gleneagles, BBGC Honorary Member………….Tiny Dancer!)

Anglesey`s hidden gem. One of the toughest courses I`ve played in all of Wales, especially when the wind blows! A must play.

 

Barod i golffio ar y cwrs bendigedig hwn?

Rydym ni’n cynnig croeso cynnes a gwerth gwych am arian.