• Slider Image

Trefnu i chwarae


Cewch groeso cynnes a gêm wych o golff yma

Cewch groeso cynnes gennym ni ym Mhorth Llechog os ydych chi’n ymweld â ni ar eich pen eich hun, mewn grŵp neu mewn cymdeithas o olffwyr. Mae ein cwrs yn cynnig her gampus i olffwyr o bob lefel diolch i dyllau byrion sy’n eich gwahodd i fynd amdani ac i dyllau hirach sy’n eich gorfodi i feddwl o ddifrif cyn tanio’r bel. Mae’r cwrs yn cynnig y gwobrau mwyaf i’r golffwyr dewr hynny sy’n barod i fentro heb ofn.