• Ar agor i Ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn

Ymwelwyr

Mae Clwb Golff Porth Llechog yn barod i gynnig croeso cynnes i bawb sydd am ymweld:

Ydych chi awydd gêm fach dawel ar eich pen eich hun?
Ydych chi’n griw o bedwar sy’n chwilio am her ar gwrs gwahanol?
Neu ydych chi’n aelod o gymdeithas mwy o faint?

Dyma’r cwrs i chi. Galwch heibio!

Flynyddoedd yn ôl, roedd Porth Llechog yn gallu bod yn llecyn cymharol anodd i rai ymwelwyr ei gyrraedd. Ond y dyddiau hyn, diolch i’r ffyrdd newydd a llongau cyfleus o Iwerddon, mae’r cwrs yn barod i gynnig croeso cynnes i bobl o bob cwr o’r wlad a thu hwnt. Mae’r cwrs lai na dwy awr o Ogledd Lloegr, ac mae Iwerddon o fewn cyrraedd yn hawdd sy’n golygu bod golffio ar gwrs bendigedig Porth Llechog yn haws nag erioed.

Dyma gwrs golff mwyaf gogleddol Cymru ac mae’n cynnig cyfleusterau penigamp a gwerth gwirioneddol wych am arian. Pa un a fyddwch chi awydd gêm o golff i anghofio am y byd a’i bethau, gwyliau yn yr ardal hyfryd hon neu noson o orffwys ar y ffordd i Iwerddon, byddai werth i chi roi cynnig ar gwrs golff gogoneddus Porth Llechog wrth fynd heibio.